การใช้โปรแกรมตารางทำงาน สาระเพิ่ม ม.5 ครูชัยศักดิ์ แตงแก้ว
(Excel)

 

work01.jpg

ครูผู้สอน นายชัยศักดิ์  แตงแก้ว
               สาระเพิ่ม ชั้น ม.5